www.eprace.edu.pl » kategorie » biologia, chemia, medycyna

biologia, chemia, medycyna

2015-03-28 21:31:56

Izolacja i oczyszczanie barwników cyklu diadinoksantynowego i ich wpływ na dynamikę molekularną błon modelowych

autor: Iwona Sadura

W pracy przedstawiono procedurę izolacji barwników cyklu diadinoksantynowego, tj. diadinoksantyny (Ddx) i diatoksantyny (Dtx) z okrzemek gatunku P. tricornutum. W ramach pracy przeprowadzono badania mające na celu optymalizację warunków hodowli okrzemek P. tricornutum, polegającą m.in. na doborze temperatury, intensywności światła, składu pożywki oraz czasu prowadzenia hodowli.

2011-11-19 00:21:40

Zieleń w małym mieście na przykładzie Czaplinka

autor: Paweł Rykowski

Praca przedstawia poszczególne kategorie terenów zielonych Czaplinka, ze względu na ich rolę w układzie przestrzennym miasta oraz funkcje, jakie te tereny pełnią w dziedzinie szeroko rozumianego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Zaprezentowany jest w ujęciu historycznym rozwój przestrzenny miasta oraz jego wpływ na obecny kształt terenów zielonych.

2010-08-10 11:02:46

Zapalenie wymienia a wydajność, skład i jakość mleka

autor: do wiadomości redakcji

Zapalenie gruczołu mlekowego – mastitis jest najkosztowniejszą chorobą krów mlecznych. Mówi się o niej jako o „zawodowej chorobie wysokowydajnych krów” (Cichosz i Giczewska 2002).

2010-01-10 00:25:16

Bio-psycho-społeczne następstwa zawału mięśnia sercowego oraz rola pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej - na przykładzie Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach

autor: Artur Smalira

Praca opisuje następstwa zawału mięśnia sercowego- w kontekście biologicznym, psychologicznym i społecznym oraz przedstawia rolę pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

2009-11-08 23:24:16

Schizofrenia

autor: Wioletta Niedźwiadek

Praca przedstawia chorobę psychiczną schizofrenię. Porusza teorie powstawania schizofrenii i metody jej leczenia.

2009-09-20 21:35:25

Właściwości chemiczne gleb w obszarach silnie zdegradowanych siedlisk leśnych nadleśnictwa Puławy

autor: Antoni Cichoń

Celem pracy było zbadanie właściwości chemicznych gleb w obszarach silnie zdegradowanych siedlisk leśnych Nadleśnictwa Puławy oraz ocena sytuacji ekologicznej środowiska glebowego tego obszaru.

2009-06-30 11:19:00

Kategorie usług gastronomicznych oraz kuchnia w Wielkiej Brytanii

autor: Lucyna Budych

Praca przedstawia kuchnie regionalne na terenie Wielkiej Brytanii pod względem jadłospisów i całodziennego wyżywienia.

2009-06-15 00:50:06

Synteza wybranych siarkowych pochodnych cyklodekstryn

autor: Karol Górski

Celem pracy była synteza modyfikowanych cyklodekstryn, a w szczególności ich amfifilowych pochodnych. Głównym celem było otrzymanie takiej pochodnej, która posiada zdolność chemisorpcji na złocie. Kolejnym etapem pracy było wykonanie badań potwierdzających, że otrzymane pochodne cyklodekstryn są zdolne do tworzenia monowarstwy na powierzchni elektrody złotej.

2009-05-25 09:00:45

Ekstruzja

autor: Agnieszka Kozak

Praca opisuje czy możliwa jest identyfikacja surowców mięsnych w ekstrudatach zbożowych z dodatkiem białek zwierzęcych przy zastosowaniu technik PCR

2009-02-27 20:36:41

Ozonosfera i dziura ozonowa

autor: Pakuła Bogdan

Praca przedstawia wielorakie skutki i zagrożenia, jakie niesie obserwowany, a wywołany antropopresją, ubytek ozonu w stratosferze. Opisuje ozonosferę, jej funkcje oraz techniki stosowane do pomiaru ozonu w atmosferze.Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.