www.eprace.edu.pl » kategorie » biologia, chemia, medycyna

biologia, chemia, medycyna

2008-12-27 13:11:30

Terapia osób z zaburzeniami lękowymi

autor: Anna Piędzia

Praca przedstawia problematykę zagadnienia oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń lękowych. Opisane są zaburzenia lękowe, ich charakterystyka, oraz wybrane formy terapii.

2008-04-16 12:53:24

Charakterystyka osadu uzyskanego po hydrolizie enzymatycznej owsa oraz możliwości jego wykorzystania.

autor: Katarzyna Walewska

Przedmiotem pracy było zastosowanie osadu otrzymanego po hydrolizie owsa i zbadanie możliwości jego wykorzystania jako zamiennika tłuszczu.

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.