www.eprace.edu.pl » kategorie » nauki techniczne

nauki techniczne

2013-06-22 23:56:48

Oprogramowanie systemu do bezprzewodowego pomiaru temperatury

autor: Tomasz Czerniak

Celem pracy było zaprojektowanie, zbudowanie i oprogramowanie systemu do bezprzewodowego pomiaru temperatury

2013-01-11 23:45:25

Analiza porównawcza rozwiązań elektronicznych wrzutników monet i akceptorów banknotów oraz projekt i wykonanie systemu pobierania opłat do natrysków sterowanych elektronicznie

autor: Tomasz Sklenarski

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rozwiązań urządzeń przeznaczonych do pobierania opłat w postaci bilonu lub banknotów w obiektach bezobsługowych. Analiza oparta jest o porównanie właściwości i sposobu działania wyrobów. Zwieńczeniem pracy jest przedstawienie urządzenia umożliwiającego sterowanie aktywnością natrysku na polu campingowym w oparciu o czas wykupiony przez klienta przy pomocy monet.

2012-10-03 22:35:47

Mikroprocesorowy system nadzoru procesów technologicznych w obiektach basenowych i sterowania urządzeniami basenowymi

autor: Tomasz Sklenarski

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zintegrowanego systemu obsługi urządzeń automatyki basenowej takich jak: pompy obiegowe, pompy atrakcji, czujniki temperatury, sensory alarmowe, urządzenia zabezpieczające w.w. elementy itp. W pracy opisano zbudowane i przetestowane urządzenie, noszące nazwę "Sterownik Pneumatyczny Atrakcji" (w skrócie "SPA - 1"), oraz dedykowane dla niego oprogramowanie komputerowe. Przybliżono także specyfikę środowiska pracy i układów stosowanych w maszynowniach basenów na terenie miejscowości Mielno, Sarbinowo, Łazy

2011-01-28 16:06:08

Systemy ochrony sieci komputerowej z wykorzystaniem urządzeń Cisco IDS i PIX

autor: Brandys Artur

Praca zawiera analizę zagrożeń dla sieci komputerowej. Porównuje systemy dedykowane do ochrony sieci komputerowej. Przedstawia także konfiguracja systemów ochrony dla sieci uczelnianej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z wykorzystaniem urządzeń Cisco IDS i PIX.

2010-06-18 22:54:21

Architektury sieciowe z gwarancją parametrów QoS w sieciach IPv6

autor: Paweł Detka

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod zapewniania jakości transmisji w sieciach wykorzystujących protokół komunikacyjny IPv6. Wraz z omówieniem teoretycznym zagadnienia, został opracowany projekt sieci IPv6, wykorzystującej domenę DiffServ, oraz zostały wykonane podstawowe pomiary parametrów sieci. Zakres pracy obejmuje: omówienie różnic odnoszących się do gwarantowania parametrów transmisji pomiędzy wersjami protokołu IPv4 i IPv6, omówienie metryk QoS i opisanie klasyfikacji ruchu w sieciach IP, przegląd architektur sieciowych gwarantujących parametry QoS w sieciach IPv6, analizę metod gwarantowania parametrów QoS, symulację oraz projekt sieci IPv6 wykorzystującej domenę DiffServ, oraz pomiary wybranych parametrów sieci.

2010-05-17 18:46:00

Modyfikacja programu do rejestracji widm Augera i jego rozbudowa o panel usuwania tła

autor: do wiadomości redakcji

Celem niniejszej pracy jest stworzenie programu opartego o algorytm H. E. Bauer „Szybka i prosta metoda usuwania tła w spektroskopii elektronów Augera”[1] służącego do analizy przebiegów wyjściowych badania składu chemicznego powierzchni ciał stałych metodą spektroskopii elektronów Augera (AES). Kolejnym celem jest przedstawienie zastosowanego algorytmu, jego analiza oraz omówienie jego implementacji w zastosowanym środowisku programistycznym.

2010-04-01 15:31:03

Przegląd metod sztucznej inteligencji w ekstrakcji danych

autor: Kamil Myśliwiec

W pracy przedstawione zostały nowe metody sztucznej inteligencji wykorzystywane w ekstrakcji danych. Opisano algorytm sztucznego systemu immunologicznego (aiNet) autorstwa Leandro N. De Castro i Fernando J. Von Zuben, oraz dwa autorskie klasyfikatory stworzone na potrzeby pracy.

2010-01-25 22:05:31

Wykorzystanie wodorotlenku potasu i cezu w reakcjach prowadzonych w układach dwufazowych

autor: Michał Michalik

Celem pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania wodorotlenków metali alkalicznych takich, jak wodorotlenek cezu lub potasu w reakcjach prowadzonych w układach dwufazowych, także w obecności katalizatora przeniesienia międzyfazowego. Układy te składają się z dwóch nie mieszających się faz: organicznej zawierającej reagenty organiczne oraz nieorganicznej zawierającej zasadę, a także w zależności od reakcji, wodę. W przypadku katalizy międzyfazowej (Phase Transfer Catalysis - PTC) używa się katalizatory przeniesienia międzyfazowego.

2009-11-15 20:09:33

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych - projektowanie i promocja serwisów WWW

autor: Michał Oporek

Praca przedstawia metody tworzenia witryn przyjaznych wyszukiwarkom oraz optymalizacji już istniejących. Główny nacisk położono na przedstawienie technik pozycjonowania. Praca dotyczy zarówno serwisów statycznych jak i dynamicznych. Przedstawia uniwersalne techniki pozycjonowania dla wszystkich wyszukiwarek oraz techniki przydatne w pozycjonowaniu w wyszukiwarce Google, gdyż w pewnym sensie pod kątem tej wyszukiwarki realizowane są projekty pozycjonowania w praktyce.

2009-10-04 20:53:07

Integracja sieciowych urządzeń automatyki przemysłowej z systemem nadrzędnym SCADA

autor: Robert Sadza, Rafał Kowalik

Celem pracy było zbudowanie układu sterowania opartego na programowalnym sterowniku PLC (ang. Programable Logic Controler) połączonym z siecią obiektową PROFIBUS DP, umożliwiającą jego parametryzację za pomocą rozproszonych stacji roboczych typu SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition). Jako obiekt sterowania wybrano piec gazowy.Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.